Sub-header-Kongskilde-CNH

Tips Total Mixed Ration

Het Total Mixed Ration (TMR)-rantsoen biedt veel voordelen. Alle componenten zijn gemengd in een evenwichtig rantsoen. Het resultaat: smakelijk rantsoen, hoge voeropname, goede verdeling van de componenten.

Tips Total Mixed Ration

Met deze tips haalt u nog meer uit uw TMR-rantsoen:

  • Zorg voor een maximale deeltjeslengte van 7 cm.
  • Let op bij dichte kuilen met een laag droge stofpercentage, een homogeen rantsoen maken is dan lastig.
  • Voorkom selectie.
  • Zorg dat alle producten smakelijk zijn. Niet-smakelijke producten leiden eerder tot selectie en een lagere opname.
  • Gebruik geen ruwvoer met broei en schimmelplekken.
  • Werk nauwkeurig.
  • Voeren er meerdere mensen op uw bedrijf.
  • Maak een protocol met hoeveelheden per component, mengvolgorde, mengtijd en tijdstip van voeren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze voermengwagens? Neem dan contact met ons op.