Sub-header-Kongskilde-CNH

Topprestaties met gemengd voeren

Bij melkveehouder John Verhoeven zit de vaart er goed in. Aangereden over de brede toegangsweg valt direct op hoe strak het melkveebedrijf er bij ligt. Alhoewel daags voor ons bezoek de maisoogst heeft plaatsgevonden, is er niets wat herinnerd aan een intensief verkeer van silagewagens. Het erf is brandschoon. We treffen Verhoeven aan in zijn shovel, waarmee hij behendig de Kongskilde voermengwagen vult.

Melkveehouder John Verhoeven

De vaart zit ook goed in de productie. Het bedrijf omvat 160 melkkoeien en 160 stuks jongvee. De melkkoeien zijn gemiddeld jaarlijks goed voor 11.000 liter per koe. Het hoge aantal stuks jongvee wordt verklaard doordat Verhoeven veel jongvee voor fokdoeleinden verkoopt. ‘De handel zit er van jongs af aan in.’ Daarnaast valt de hoge mate van automatisering en arbeidsefficiëntie op. ‘Het moet allemaal een beetje vlug gaan. Dat vind ik een prettige manier om te werken; het houdt de vaart erin.’ Het kenmerkt Verhoeven ten voeten uit. De logistiek op het bedrijf is doordacht met kuilen en bijproductenloods direct naast de nieuwe 180 stands ligboxenstal gelegen.

Uitbesteden aan de loonwerker

Het maaien, schudden en harken vindt in eigen beheer plaats, maar Verhoeven overweegt in de toekomst de voederwinning uit te besteden aan de loonwerker. ‘De investering in voederwinningsmachines met meer capaciteit loopt inmiddels dusdanig in de papieren, dat ik me afvraag of dit loont over de 40 hectare grasland die ons bedrijf heeft. Mijn focus ligt op de koeien. De tijd die gemoeid is met de voederwinning kan ik beter besteden aan voeren en veemanagement. Met grotere veestapels moeten melkveehouders meer tijd in de stal zijn om alles te observeren. Meer koeien betekent ook meer geboortes; daar dien je als veehouder bovenop te zitten.’ Zo redenerend is het uitbesteden van het voeren mogelijk ook een optie voor Verhoeven? ‘Nee, het voeren zal ik niet vlug uitbesteden.

In goede jaren investeer je, in slechte jaren let je op de kosten.

Het uitbesteden van het voeren heeft in minder goede jaren een te grote negatieve impact op het saldo. Daarnaast luistert het voeren erg nauw in relatie tot het realiseren van topproducties. Dat heb ik liever zelf in de hand.’

Silagewagens opgebouwd op een vrachtwagen

Tot november 2013 voerde Verhoeven met silagewagens, die werden opgebouwd op een vrachtwagen. ‘Een goedkope oplossing, die jaren lang prima heeft gefunctioneerd op ons bedrijf. Nadeel van voeren met een silagewagen is echter dat de menging niet optimaal is. Met het robotmelken hadden we een sprong gemaakt van 8.500 naar 10.000 liter. Vast stond dat ik met het voeren aan de slag moest om een volgende stap qua productieverbetering mogelijk te maken.

Gemengd voeren is de oplossing

De zoektocht naar een goede voermengwagen voerde, via bemiddeling van Mechanisatiebedrijf Leenders, ondermeer naar Daarlerveen, waar de broers Van de Poll, goede ervaringen hebben met gemend voeren met een Kongskilde voermengwagen. Opvallend was de degelijke constructie; het chassis, de assen, de vering; het ziet er allemaal super uit. Bovendien is de machine uiterst wendbaar dankzij de smalle dissel en de minimale ruimte tussen de banden op de tandem-as; de machine wringt weinig.’ Ter vergelijking nam Verhoeven de proef op de som met een 16-kuubs voermengwagen van een concurrerend merk. Verhoeven: ‘Daar was ik snel van genezen. Deze voermengwagen vergde veel te veel capaciteit. Zelfs een 125 pk Fendt trekker sloeg bijna af bij het mengen. Mijn voorkeur voor de Kongskilde voermengwagen stond vast.

Inmiddels voer ik bijna twee jaar tot volle tevredenheid met de 24-kuubs Kongskilde voermengwagen, die zonder problemen wordt aangedreven door een 125 pk Valtra trekker. Met opzetranden kan ik de capaciteit verhogen tot 27 of 30 kuubs.’ ‘Dankzij de nieuwe stal en de Kongskilde voermengwagen is de productie per koe opgevoerd naar 11.000 liter per koe per jaar. Dit is te verklaren doordat de koeien een homogener mengsel opnemen, waardoor sprake is van minder wisselingen in het voeraanbod.

Een stabiele pens resulteert in gezondere koeien en meer melk.

Daarnaast is de Kongskilde voermengwagen praktisch in gebruik dankzij het draadloze weegsysteem met goed leesbare displays, de elektrische bediening, achteruitkijkcamera en de Profi+ voercomputer. Hiermee kan ik het voeren, indien nodig, ook toevertrouwen aan een ander. De voercomputer geeft exact aan wat er geladen en hoe lang gemengd moet worden. Met behulp van een tijdklok is de mengtijd exact in te stellen en voorkom ik onnodig brandstofverbruik.’ ‘De volgorde van het laden is belangrijk: van grof naar fijn. Dus eerst structuur met gras en luzerne, gevolgd door bijproducten en mais.

Kongskilde bij Melkveehouder John Verhoeven

Blendix

Voor de benodigde mineralen kies ik voor Blendix; een mengsel van ForFarmers. In overleg met de voeradviseur bepaal ik exact aan de hand van de kuilmonsters wat de benodigde samenstelling qua mineralen, zout, eiwit en krijt moet zijn. Blendix wordt in een meelsilo opgeslagen en automatisch en gewogen in de shovelbak gelost. Daarmee zit ik niet dagelijks te knoeien met aparte zakverpakkingen.

Maisrassenkeuze

Bij de maisrassenkeuze genieten rassen met een hoog zetmeelgehalte de voorkeur, die bovendien weinig gevoelig zijn voor legering en schimmel. Relevante eigenschappen om verliezen in de kuil te voorkomen. De mais wordt gehakseld op 8 mm, waarbij standaard de maiskorrels worden geplet.’ Verhoeven benadrukt dat een groot winstpunt van de Kongskilde voermengwagen behaalt wordt bij de voeding van jongvee en droge koeien. ‘Dat gemengd voeren bij hoogproductieve koeien loont, is genoegzaam bekend. Maar juist ook bij jongvee en droge koeien is de inzet van de voermengwagen aan te raden.

Met de Kongskilde voermengwagen kunnen we het rantsoen verschralen door voldoende stro door het rantsoen te mengen. Dankzij de goede snijdende werking en de goede menging van de vijzels wordt alles goed opgenomen door het jongvee en droge koeien, wat vroeger met de silagewagen niet mogelijk was. Hierdoor worden droge koeien niet te vet, wat in de transitieperiode problemen voorkomt.’

Verhoeven besluit: ‘Om topprestaties te kunnen behalen moet alles kloppen. Genetica, melken, stalinrichting en voeren; alles grijpt op elkaar in. De Kongskilde voermengwagen past perfect op melkveebedrijven die het maximale uit hun bedrijfsvoering willen halen.’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze voermengwagens? Neem dan contact met ons op.